top of page
Szukaj

Umowa na remont torowiska na granicy Zabrza i Gliwic


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przejazdu drogowo-tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza. Odcinek, obejmujący ok. 460 mtp, rozpoczyna się w rejonie przejazdu do zajezdni Gliwice, a kończy przed przejazdem do salonu samochodowego Mazda. Torowisko jest dwutorowe i biegnie równolegle do ul. Chorzowskiej / ul. Wolności, po jej południowej stronie, pomiędzy jezdnią, a chodnikiem dla pieszych. Stan torowiska jest w tym miejscu zły – tłuczeń porósł trawą, nawierzchnia szyn jest zużyta, a same szyny – pogięte i pofalowane, dalekie od pierwotnej niwelety. Prace będą miały przede wszystkim charakter remontowo-odtworzeniowy. Przystanek dla wsiadających w kierunku centrum Zabrza zostanie przeniesiony na drugą stronę drogi wjazdowej do zajezdni PKM Gliwice i znajdzie się na wysokości przystanku dla wysiadających.

Oferta złożona przez firma Tor-Krak z Krakowa była najkorzystniejsza i wynosiła 4,497 mln zł brutto.


Na realizację prac przeznaczono sześć miesięcy. Zamawiający informuje, że inwestycja będzie realizowana przy maksymalnym zachowaniu ruchu tramwajowego (ruch po jednym torze).


Źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tramwaje-slaskie-wybraly-wykonawce-remontu-na-granicy-zabrza-i-gliwic-66358.html


Comments


bottom of page