top of page
Szukaj

Krakowski Szybki Tramwaju

Od kwietnia 2017 r. realizujemy "Budowę linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)"w konsorcjum z firmą INTERCOR. Nowe torowisko zostanie oddane do użytku już w 2021 roku.

Koszt inwestycji to przeszło 380 mln zł brutto.


Inwestycja będzie realizowana przez około 22 miesiące. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty związane z przełożeniem istniejącej, kolidującej infrastruktury, m.in. kabli, teletechniki, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej. Inwestycja połączy północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km oraz 5 km jezdni. Projekt zakłada, oprócz budowy linii tramwajowej, także rozbudowę ulic: H. Pachońskiego, Siewnej i Bociana. Dodatkowo wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.


Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowity koszt to około 380 mln zł.


Obecnie trwa pozyskiwanie odstępstw, które pozwolą na ponowną ocenę środowiskową inwestycji i uzyskanie pozwolenia na realizację tego przedsięwzięcia. W maju br. zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego dla tej inwestycji i wykonawca złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).


Postępowanie o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji zostało wstrzymane z uwagi na konieczność uzupełnienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów merytoryczno-technicznych. Po ich uzyskaniu inwestycja zostanie przekazana do ponownej oceny środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu oceny RDOŚ, wykonawca otrzyma pozwolenie na rozpoczęcie prac. Wykonawca musi pozyskać dwa odstępstwa, z Ministerstwa Infrastruktury (od warunków drogowych dla dróg publicznych) oraz z architektury (dla wiaduktu kolejowego PKP). Warunki techniczne, które są wymagane przy realizacji dróg publicznych, są trudniejsze w realizacji w mieście, w którym teren jest już zagospodarowany, istnieją skrzyżowania, stąd konieczne jest pozyskanie odstępstw.Inwestycja będzie realizowana przez około 22 miesiące. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty związane z przełożeniem istniejącej, kolidującej infrastruktury, m.in. kabli, teletechniki, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej. Inwestycja połączy północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km oraz 5 km jezdni. Projekt zakłada, oprócz budowy linii tramwajowej, także rozbudowę ulic: H. Pachońskiego, Siewnej i Bociana. Dodatkowo wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.


Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowity koszt to około 380 mln zł.
Comments


bottom of page