top of page
Szukaj

Ruda Śląska - „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego”

16 Luty 2017 r. -16 Października 2017 r. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I”

Wartość Robót: 4,8 mln zł brutto


Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od Hutniczej do Grochowskiej (ok. 900 m toru pojedynczego). Przed remontem torowisko na odcinku przeznaczonym do przebudowy przybierało formę jednego toru wbudowanego w jezdnię. Zadaniem wykonawcy było rozebranie nawierzchni i podbudowy. Nowe torowisko zostało ułożone na prefabrykowanych płytach. Prace obejęły też przebudowę przystanków, wykonanie odwodnienia, wycinkę 29 drzew.

Zakres prac obejmowal m.in.:

Roboty przygotowawcze i rozbiorki:

 • Wycinka drzew i mechaniczne karczowanie pni -29,00 szt.

 • Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych-2524,33 m2

 • Rozbiorka zabudowy toru z płyt EPT -899, 73 mtp

 • Rozbieranie torow szer. 1435 mm na podkladach drewnianych z poprzeczkami przy połączeniach spawanych szyn w styku - 899, 73 mtp

Kompleksowa przebudowa infrastruktury tramwajowej o długości 899, 73 mtp, w tym:

 • Torowisko tramwajowe w płytach prefabrykowanych gr. 40 cm (szyna pływająca) zabudowane w jezdni-899,73 mtp

 • Drenaż typu francuskiego - 899, 73 mtp

 • Opracowanie wraz z uzyskaniem uzgodnien projektów organizacji ruchu tymczasowego i docelowego - 1 kpl.

Roboty drogowe (droga klasy Z):

• Kompleksowa przebudowa jezdni ul. Niedurnego na odcinku 109 mb tj. 860 m2

 • Wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm

 • Warstwa podbudowy z KLSM 0163mm gr. 20cm

 • W-arstwa podbudowyz betonu asfaltowego AG22P35/50 gr. 10 cm

 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm

 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

• Odtworzenie nawierzchni wzdłuż wbudowanego torowiska trarnwajowego - 1612,12 m2

 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 10 cm

 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm

 • Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm

• Ukladanie krawężników betonowych - 811,88 m • Ukladanie krawężników karniennych - 895,08 m • Prefabrykowana ścianka kątowa peronu o wymiarach 50x50x75cm na podsypce cementowo-piaskowej - 39,61 m • Obrzeża betonowe - 59,00 m • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-­piaskowej - 1013,97 m2 • Chodniki z płyt betonowych P40,40x40x6 cm (płytka integracyjna) na podsypce cementowo-piaskowej - 32,80 m2

Roboty towarzyszące, w tym:

• Pomiary hałasu i wibracji (przed i po wykonaniu inwestycji) - 1 kpl. • Zabezpieczenie kabli energetycznych- 44,00 m • Regulacja pionowa studzienek- 10,00 szt. • Rozścielenie ziemi urodzajnej - 663,68 m2

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania sciekow:

• Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 110-199,41 m • Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 160-76,10 m • Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 200-30,64 m • Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 250-3,27 m • Studnie betonowe fi 1200 -1 szt. • Studnie betonowe fi I 000 -1 szt. • Studnie betonowe fi 800 -3 szt. • Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 -7 szt. • Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 -8 szt. • Wpusty uliczne betonowe fi 500 -7 szt. • Przepływomierz ultradzwiękowy - 1 szt.

"Potwierdzamy, iz powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z umownym terminem, zachowaniem standardów technicznych i prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. " Henryk Kolender, Członek Zarządy Spółki Tramwaje Śląskie S.A.


bottom of page