top of page
Search

Krakow Fast Tram

Since April 2017, we have been implementing the "Construction of the KST tram line, stage III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa housing estate)" in a consortium with the INTERCOR company. The new track will be put into service as early as 2021.

The cost of the investment is over PLN 380 million gross.


Inwestycja będzie realizowana przez około 22 miesiące. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty związane z przełożeniem istniejącej, kolidującej infrastruktury, m.in. kabli, teletechniki, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej. Inwestycja połączy północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km oraz 5 km jezdni. Projekt zakłada, oprócz budowy linii tramwajowej, także rozbudowę ulic: H. Pachońskiego, Siewnej i Bociana. Dodatkowo wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.


Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowity koszt to około 380 mln zł.


Obecnie trwa pozyskiwanie odstępstw, które pozwolą na ponowną ocenę środowiskową inwestycji i uzyskanie pozwolenia na realizację tego przedsięwzięcia. W maju br. zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego dla tej inwestycji i wykonawca złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).


Postępowanie o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji zostało wstrzymane z uwagi na konieczność uzupełnienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów merytoryczno-technicznych. Po ich uzyskaniu inwestycja zostanie przekazana do ponownej oceny środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu oceny RDOŚ, wykonawca otrzyma pozwolenie na rozpoczęcie prac. Wykonawca musi pozyskać dwa odstępstwa, z Ministerstwa Infrastruktury (od warunków drogowych dla dróg publicznych) oraz z architektury (dla wiaduktu kolejowego PKP). Warunki techniczne, które są wymagane przy realizacji dróg publicznych, są trudniejsze w realizacji w mieście, w którym teren jest już zagospodarowany, istnieją skrzyżowania, stąd konieczne jest pozyskanie odstępstw.Inwestycja będzie realizowana przez około 22 miesiące. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty związane z przełożeniem istniejącej, kolidującej infrastruktury, m.in. kabli, teletechniki, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej. Inwestycja połączy północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km oraz 5 km jezdni. Projekt zakłada, oprócz budowy linii tramwajowej, także rozbudowę ulic: H. Pachońskiego, Siewnej i Bociana. Dodatkowo wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.


Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowity koszt to około 380 mln zł.
Comments


bottom of page