top of page
Szukaj

Tramwaje Śląskie rozstrzygnęły przetarg na remont torowiska tramwajowego w Sosnowcu

Termin składania ofert minął pod koniec stycznia. Wystartowały cztery podmioty. 28.02.2018 r Tramwaje Śląskie rozstrzygnęły postępowanie.Wybrano propozycję krakowskiej firmy Tor-Krak, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 16,78 mln zł brutto.Przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Tramwaje Śląskie jest przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego na odcinku od ul. Przechodniej do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Sosnowcu. W ramach przebudowy przewidziano również wymianę rozjazdów i budowę nowego oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1 660 m toru pojedynczego.

Na ulicy Mariackiej i Żeromskiego na całej szerokości nawierzchni jezdni ulicy zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna. Ponadto na ul. Mariackiej pod jednym z torów, wydzielonych z jezdni, przewidziano torowisko zielone. Przewiduje się użycie następujących gatunków: rojnik pajęczynowaty oraz rozchodnik: biały, sześciorzędowy, lydyjski, mieszańcowy, ościsty, kwiecisty i kaukaski.

Na realizację przeznaczono 12 miesięcy.

留言


bottom of page