top of page
Szukaj

Sosnowiec - „Przebudowa torowiska w ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego"

W maju 2018 r rozpoczęliśmy realizację „Przebudowę torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego" Jest to kolejna inwestycja w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej tj. „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt ma zostać zakończony w marcu 2019 r.

Wartość tego zadania to ponad 16,8 mln zł brutto


W ramach przebudowy przewidziano również wymianę rozjazdów i budowę nowego oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1 660 m toru pojedynczego. Na ulicy Mariackiej i Żeromskiego na całej szerokości nawierzchni jezdni ulicy zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna. Ponadto na ul. Mariackiej pod jednym z torów, wydzielonych z jezdni, przewidziano torowisko zielone. Przewiduje się użycie następujących gatunków: rojnik pajęczynowaty oraz rozchodnik: biały, sześciorzędowy, lydyjski, mieszańcowy, ościsty, kwiecisty i kaukaski.Σχόλια


bottom of page