top of page
Szukaj

Remont torowiska w Dąbrowie Górniczej

23.11.2018. TOR-KRAK Sp. z o.o. złoży najkorzystniejszą ofertę (62,9 mln zł brutto) w przetarg na przebudowę wydzielonej trasy tramwajowej w Dąbrowie Górniczej wzdłuż ul. Kasprzaka. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert.


Przedmiotem przetargu jest przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Zaplecze. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 5800 metrów toru pojedynczego.

Prace mają charakter kompleksowy i obejmą także wymianę słupów trakcyjnych z siecią oraz perony przystankowe. Torowisko od ul. Zaplecze do al. Piłsudskiego ma zostać wykonane jako torowisko podwójne wydzielone na strunobetonowych podkładach z przytwierdzeniem sprężystym szyn typu SB. Przejazdy torowo-drogowe i przejścia dla pieszych powinny zostać wykonane w technologii bezpodsypkowej na prefabrykowanych płytach torowych.

Na realizację przeznaczono 15 miesięcy. Tramwaje Śląskie wymagają, aby inwestycja była realizowana przy maksymalnym zachowaniu ruchu tramwajowego z podziałem na odcinki jednotorowe.

Komentarze


bottom of page