top of page
Szukaj

Remont torowiska tramwajowego w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego w Sosnowcu

26.01.2018 r. Najkorzystniejszą propozycję złożył "Tor-Krak" Sp. z o.o., który jest gotów zrealizować prace za 16,78 mln zł brutto, oferując przy tym 84 miesięcy gwarancji !


Przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Tramwaje Śląskie jest przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego na odcinku od ul. Przechodniej do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Sosnowcu. W ramach przebudowy przewidziano również wymianę rozjazdów i budowę nowego oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1 660 m toru pojedynczego.

Na ulicy Mariackiej i Żeromskiego na całej szerokości nawierzchni jezdni ulicy zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna. Ponadto na ul. Mariackiej pod jednym z torów, wydzielonych z jezdni, przewidziano torowisko zielone. Przewiduje się użycie następujących gatunków: rojnik pajęczynowaty oraz rozchodnik: biały, sześciorzędowy, lydyjski, mieszańcowy, ościsty, kwiecisty i kaukaski.

Na realizację przeznaczono 12 miesięcy.


Comments


bottom of page