top of page
Szukaj

Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej

Z przyjemnością informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wykonawcą zamówienia została wybrana nasza firma.

Wartość Robót: 4,8 mln zł

Okres Realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowyComments


bottom of page