top of page
Szukaj

Łódź - Mosty Łódź S.A.

Modernizacja torowiska tramwajowego w zakresie zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód- Zachód /Retkinia - Olechów/ wraz z systemem zasilania oraz z syatemem obszarowego sterowania ruchem-zaprojektuj i wybuduj".

Zakres prac prowadzonych w Łodzi obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe torowiska, budowę torowiska zielonego, budowę torowiska z prefabrykowanych płyt torowych oraz torowiska w podlewie ciągłym, budowę nawierzchni peronów tramwajowych i toru objazdowego. Prace realizowane były w okresie od 19.10.2013 r. do 30.10.2015 r.

Wartość naszej części kontraktu jako podwykonawcy to 56,5 mln zł brutto.Comments


bottom of page